CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utbildare i världsklass – på papper och/eller i praktiken?

Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Det kommer att diskuteras vad vi menar med en ”bra lärare”. Hur vi idag mäter pedagogisk skicklighet, med en pedagogisk portfölj och externa bedömare jämförs med hur studenterna uttrycker sin syn på ”bra lärare” vid kursutvärderingar. Stöd- och belöningssystem diskuteras tillsammans med metoder för mätning och dokumentation av praktisk lärarskicklighet.Denna post skapades 2014-01-17. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 192837

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur