CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Examensarbeten – kvalitet, självinsikt och det kollektiva ansvaret

Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Kvaliteten på examensarbeten har nyss utvärderats av UKÄ/HSV. Detta jämförs med självdeklarationerna som inlämnades av många av Chalmers examinatorer för de slumpvis utvalda examensarbeten. Preliminära resultat visar brister i självinsikt samt MHU-relaterade mål. Chalmers olika kvalitetsbedömningssystem för examensarbeten jämförs, och en reflektion görs kring det kollektiva ansvaret för god kvalitet.Denna post skapades 2014-01-17. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 192836

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur