CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tid att reflektera – avlägsen lyx eller nödvändig lärandeaktivitet?

Sheila Galt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Petter Evertsson ; Jonathan Weidow (Institutionen för teknisk fysik)
KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

I denna workshop kommer lärare, programansvariga och studievägledare att få föreslå hur man själv kan främja studenternas reflektion kring sitt lärande. Frågorna ”vad”, ”hur”, och ”varför” man lär sig ställs med reflektion kring en amerikansk protestsång från 60-talet. Med nya läsårsindelningen kan man lyxa till med väl vald ”efterfrågad” reflektion.Denna post skapades 2014-01-17. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 192834

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur