CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Approximate boundary conditions for waves in thin layers

Anders H. Hägglund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi, 5 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-17. Senast ändrad 2016-10-17.
CPL Pubid: 192826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology 2004:8