CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ventilationsfilter och ultrafina partiklar

Bingbing Shi (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi och Miljö Nr. 4, 2013., p. ss. 56-58. (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Under senare år har flera medicinska och miljömedicinska studier pekat på att så kallade ultrafina partiklar kan vara farligare än andra, större, partiklar. Dessvärre tar varken Svensk Standard för provning och klassning av ventilationsfilter eller SP:s P -märkning av filter någon hänsyn till så små partiklar. Problemet har dock studerats i ett nyligen avslutat forskningsprojekt vid Chalmers i Göteborg.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-17. Senast ändrad 2014-01-17.
CPL Pubid: 192811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur