CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement Uncertainty of Antenna Efficiency in a Reverberation Chamber

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Ieee Transactions on Electromagnetic Compatibility (0018-9375). Vol. 55 (2013), 6, p. 1331-1334.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Reverberation chambers have been used for measuring antenna efficiencies. In this letter, the measurement uncertainty of the efficiency measurement is analyzed and a simple uncertainty model is given. The model is verified by extensive measurements.

Nyckelord: Antenna efficiency, independent sample number, measurement uncertainty, reverberation chamber (RC)Denna post skapades 2014-01-17. Senast ändrad 2016-07-15.
CPL Pubid: 192784

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Telekommunikation

Chalmers infrastruktur