CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiber optic parametric amplifier with 10-dB net gain without pump dithering

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rohit Malik (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; L. Grüner-Nielsen ; Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Samuel Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
IEEE Photonics Technology Letters (1041-1135). Vol. 25 (2013), 3, p. 234-237.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We present a stimulated Brillouin Scattering (SBS)-suppressed fiber optic parametric amplifier/wavelength converter constructed from four highly nonlinear fiber pieces with applied strain gradients and separated by isolators. The effective total SBS threshold increase is about 11 dB, and a net parametric gain of 10 dB is obtained without any pump dithering.

Nyckelord: Fiber nonlinear optics , four-wave mixing , optical amplifiers , stimulated Brillouin scatteringDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192764

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA) (EC/FP7/291618)