CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inorganic composition of the bone-implant interface revealed by energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX)

Furqan A. Shah ; Stefan Gustafsson (Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group ; SuMo Biomaterials) ; Peter Thomsen ; Anders Palmquist
Abstract, Materials for Tomorrow, Gothenburg, Sweden Vol. September 30-October 2, 2013 (2013),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-16. Senast ändrad 2016-03-21.
CPL Pubid: 192741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap (GU)
Institutionen för teknisk fysik, Eva Olsson Group (2012-2015)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Klinisk medicin
Biomaterialvetenskap

Chalmers infrastruktur