CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New semiconductor alloy UbPBi grown by molecular beam epitaxy

K Wang ; Y Gu ; Q Gong ; H.F Zhou ; C.Z Kang ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
30th North American Molecular Beam Epitaxy Conference, Banff, Canada, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur