CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ny jargong är nödvändig: Replik

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (0004-2021). 5, (2013)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192691

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur