CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dricksvatten i VASS

Mia Bondelind (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Svenskt Vatten (1651-0674). 5, p. 20. (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-16. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 192683

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur