CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

VASS Dricksvatten - uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk

Mia Bondelind (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Annika Malm (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Olof Bergstedt (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Johanna Lindgren
Stockholm : Svenskt Vatten AB, 2013.
[Rapport]

Nyckelord: Benchmarking, nyckeltal, dricksvatten, beredning, VASSDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-16. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 192680

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Vattenteknik

Chalmers infrastruktur