CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den dubbla rörelsen: Arkitekterna, byggbranschen och 1960-talet

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013.
[Rapport]

CMB Kortrapport om forskning 2013:1.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-16. Senast ändrad 2014-12-10.
CPL Pubid: 192677

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur