CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Igneous layering in the Ulvö dolerite, central Sweden

Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
Geologiska Föreningens Förhandlingar Vol. 95 (1973), 4, p. 407-409.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: igneous layering, dolerite, sillDenna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192674

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur