CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Human Body Modeling for Integrated Safety Analyses, Adult and Child Models

Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Laure-Lise Gras (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Jonas Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Manuel Mendoza-Vazquez (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Jona Marin Olafsdottir (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
the 4th International Symposium on Human Modelling and Simulation in Automotive Engineering, Aschaffenburg, Germany, May 13-14, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: human body model, active muscle, finite element, traffic safetyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-16. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 192673