CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of fossil hydrothermal circulation in a post-orogenic granite, central Sweden.

Eva-Lena Tullborg ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
International symposium on granites and associated mineralisations, Bahia, Brazil, 1987. Extended abstracts., p. 177-184.. (1987)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: fossil hydrothermal circulationDenna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192671

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur