CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Human body modeling for integrated safety analyses using THUMS

Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Manuel Mendoza-Vazquez (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Jonas Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Jona Marin Olafsdottir (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Ruth Paas (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Johan Davidsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
the THUMS European Users’ Meeting, Manchester, England, June 6, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: human body model, active muscle, finite element, traffic safetyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-16. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 192670

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Teknisk mekanik
Övrig teknisk mekanik
Annan medicinteknik

Chalmers infrastruktur