CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The influence of recharge water on fissure filling minerals from KLipperås, southern Sweden.

Eva-Lena Tullborg ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
5th International symposium on water-rock interaction, Reykjavik, Iceland, Aug.8-17, 1986. Extended abstracts., p. 587-590. (1986)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: fissure fillingsDenna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192668

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur