CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Migration experiments in Studsvik.

Landström ; Klockars ; Persson ; Eva-Lena Tullborg ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Karin Andersson (Institutionen för kärnkemi) ; Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Börje Torstenfelt (Institutionen för kärnkemi)
SKBF/KBS TR 83-18 (1983)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: migration, bedrockDenna post skapades 2014-01-16. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 192665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)
Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur