CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fracture fillings in the gabbro massif of Taavinunnanen, northern Sweden.

Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Eva-Lena Tullborg
SKB/KBS Technical report TR 84-08. (0348-7504). p. 38 pp.. (1984)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Fracture filling, gabbroDenna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192663

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur