CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemistry of deep groundwaters from granitic bedrock.

Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Eva-Lena Tullborg ; Wikberg
SKB/KBS Technical Report TR 83-59. (0348-7504). (1983)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: chemistry, deep groundwaterDenna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192662

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur