CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ion exchange capacities and surface areas of some major components and common fracture filling materials of igneous rocks.

Bert Allard (Institutionen för kärnkemi) ; M. Karlsson ; Eva-Lena Tullborg ; Sven Åke Larson (Institutionen för geologi)
SKB/KBS Technical Report TR 83-64. (0348-7504). p. 21pp. (1983)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: ion exchange, fracture filling, igneous rock.Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192661

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur