CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stable isotope evidence on the origin of calcite fissure infillings within the Svecokarelian province of Sweden.

Sven Åke Larson (Institutionen för geologi) ; Eva-Lena Tullborg
Extended abstracts, 4th International symposium on water-rock interaction, Aug.29-Sept.3, Misasa, Japan, 1983. p. 265-268.. (1983)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: stable isotopes, calciteDenna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192660

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur