CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling and simulation of diesel sprays : Lagrangian multicomponent fuel treatment

Anna Häggström (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 53 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 2004:6