CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Meso-mechanical modeling of thin adhesive layers

Kent Salomonsson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - v, 17 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192618