CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast Orthoconic Antiferroelectric Liquid Crystals for Field-Sequential Color Applications

Mattias Wessling ; David Elfström ; David Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sven T. Lagerwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
SID Symposium Digest of Technical Papers Vol. 43 (2012), 1, p. 456-458.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192611

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)