CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design space exploration of wireless multihop networks

Urban Bilstrup (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - iv, 46 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192606