CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Eva har sikte på kometen

Robert J. Cumming (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 14 (2014), 3, p. 22-24.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

I slutet av november riktas världens astronomiska blickar mot komet ISON. Vid Onsala rymdobservatorium är man redo, och projektledare är Eva Wirström.Denna post skapades 2014-01-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192604

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Planetsystemet

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium