CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Is graphene really a bubble?

Jie Sun (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Nordic Chinese Times (2000-5814). Vol. 83 (2012),
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192600