CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subsurface rolling contact fatigue cracks in railway wheels : elastoplastic deformations and mechanisms of propagation

Eka Lansler (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - v, 13 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192597