CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Superconductor electronics design

Elena Tolkacheva (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 46 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2014-01-16.
CPL Pubid: 192596

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektronik
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 21