CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural behaviour of lightweight deck structures and dynamics of vehicle-deck interactions

Junbo Jia (Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - viii, 20 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Marin konstruktionsteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 83