CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistical modelling of lateral vehicle loads

Magnus Karlsson (Institutionen för matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - vi, 12 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Felaktigt serienummer i publikationen Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2004Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2004:[55]