CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A transmitter and a corresponding receiver

Zhongxia Simon He (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Jonas Hansryd
(2013)
[Patentansökan]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 192577