CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MBE synthesis of graphene using CBr4

J.Y Yan ; Gong Q ; Q.B Liu ; G.Q Ding ; Wang K ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
The 17th European Workshop on Molecular Beam Epitaxy, Levi, Finland, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192568

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur