CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Record high mobility Bi2Te3 thin film grown by MBE

Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; S. Charpentier ; M. Ekström ; L. Galletti ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Floriana Lombardi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
The 17th European Workshop on Molecular Beam Epitaxy, Levi, Finland, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192566