CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Möbler och inredningar : material, konstruktion, ytbehandling, produkter, mått

Ann-Marie Andrén-Berger (Sektionen för arkitektur)
(1970)
[Bok, med redaktör]

Även nytryck från 1995.Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192561

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur