CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the biomass modifying and degrading enzymatic toolbox of Aspergillus japonicus FEC 156 with proteomics and New Generation Sequencing tools

George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Thuy Nguyen Thanh ; Thanh Vu Nguyen ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Wallenberg Wood Science Center Workshop, 2-4 December, 2013, Chalmers, Göteborg (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 192534

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur