CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking growth on lignocellulosic carbon sources to gene expression through secretome and transcriptome analysis in new filamentous fungi isolates from Vietnamese habitats

George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Thuy Nguyen Thanh ; Thanh Vu Nguyen ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Wallenberg Wood Science Center Workshop, 17-19 June, 2013, Södertälje (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 192533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Bioinformatik och systembiologi
Industriell bioteknik
Bioenergi
Biokatalys och enzymteknik

Chalmers infrastruktur