CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New lignocellulolytic enzymes for feed and bio-ethanol production from agricultural waste

George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Lignocellulolytic enzymes, Production & Applications, Ba Vi, Hanoi, November 1-2, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192530

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Industriell bioteknik
Biokemikalier
Bioenergi
Biokatalys och enzymteknik

Chalmers infrastruktur