CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a passive sampler for the speciation of metals in urban runoff water

Jesper Knutsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Pavleta Knutsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Environmental Sciences: Processes and Impacts (2050-7887). Vol. 15 (2013), 12, p. 2233-2239.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Metals in urban runoff water need to be monitored in order to estimate fluxes and assess their impact on the aquatic environment. Passive sampling is a useful and reliable emerging tool for measuring time averaged concentrations of metals in water bodies. This paper describes the deployment of a passive sampler to measure Cu, Ni and Zn in an urban runoff water treatment facility. The concentrations derived from the passive samplers are compared to concentrations obtained from an automated water sampler which provides pooled spot water samples and to model predictions from the visualMINTEQ computer speciation code. Results show that visualMINTEQ predictions partly describe the metal speciation in non-equilibrium systems. In addition we conclude that passive samplers are useful for monitoring and characterization of metal speciation under chemodynamic conditions. © 2013 The Royal Society of Chemistry.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 192510

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Analytisk kemi
Miljökemi
Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur