CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth optimization, strain compensation and structure design of InAs/GaSb type II superlattice for mid-wavelength infrared imaging

Yuxin Song (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Carl Asplund ; Rickard Marcks von Wurtemberg ; Hedda Malm ; Amir Karim ; F. Abbas ; Xiang Lu ; Jun Shao
Crystal Structure Theory and Application Vol. 2 (2013), p. 46.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192500

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur