CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identifying the root causes of damage on the wheels of heavy haul wheel damage phenomena

Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kalle Karttunen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Bernt Lindqvist ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Thomas Nordmark ; Jan Olovsson ; Ove Salomonsson ; Tore Vernersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the 10th International Heavy Haul Conference (IHHA 2013), February 4–6, New Dehli, India p. 520–526. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The paper illustrates how damage patterns, in particular in the form of rolling contact fatigue (RCF), can be employed to identify underlying operational conditions. In particular the focus is on RCF of wheel occurring at the Iron Ore line in north Sweden and Norway. The paper charts seasonal changes and damage patterns, and potential root causes are identified and investigated. Finally mitigating actions are proposed.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2017-11-10.
CPL Pubid: 192497

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik
Farkostteknik
Tribologi
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur