CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dilute Bismides for MIR applications

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
International Conference on Seminconductor Mid-IR Materials and Optical, Warsaw, Poland, 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur