CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dilute Bismide and its Optoelectronics Applications

Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
15th International Conference on Transparent Optical Networks, Cartagena, Spain (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur