CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Graphene RF electronics for the IoT

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
Workshop at European Microwave Week (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Graphene, IoT


Invited presentation at W22 (EuMC) RF- and Microwaves as an enabler for internet of things, Nürnberg, Otober 7, 2013Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192476