CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The rise of graphene in microwave and THz applications

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
Workshop at European Microwave Week (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]

Invited presentation at W12 (EuMC & EuMIC) Terahertz technologies - From materials to devices and their applications. Nürnberg, October 6, 2013.Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 192474