CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated retardation control

Peter Lingman (Institutionen för maskin- och fordonssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 46 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: auxiliary brakes, foundation brakes, gearshifting, retardation control, driving strategies, transport efficiency, retardation economy, mass estimation, road slope estimation, neural networks, genetic algorithms, Kalman filteringDenna post skapades 2014-01-15.
CPL Pubid: 192458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem (2001-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur