CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Så optimerar svenska företag sina lager

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Transportnytt Vol. 56 (2013), 10, p. 28-31.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: lagerstyrning, materialstyrningsmetoder, enkätstudie, svenska företagDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 192456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Transportteknik och logistik
Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur