CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of the overshoot in the build up of orientation of long DNA during gel electrophoresis based on a distribution of oscillation times

Christina Carlsson (Institutionen för fysikalisk kemi) ; Anette Larsson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Electrophoresis (0173-0835). Vol. 17 (1996), p. 1425-1435.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2014-01-14.
CPL Pubid: 192451

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Fysikalisk kemi
Biofysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur